Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie i w Polsce.

O kursie

Kurs „Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie i w Polsce” obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. Przesłanki formalne możliwości podjęcia działalności gospodarczej w Polsce przez obywatela Ukrainy.
  2. Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce – wady i zalety.
  3. Spółka cywilna w Polsce – wady i zalety.
  4. Handlowe spółki osobowe w Polsce – wady i zalety.
  5. Handlowe spółki kapitałowe w Polsce – wady i zalety.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen