Grafika symbolizująca wypełnianie kursu.

Witamy na platformie Nowy Start w Polsce!

O projekcie

Oddajemy do Państwa dyspozycji 15 kursów e-learningowych, skupiające się w swojej tematyce na następujących zagadnieniach:

  1. Rynek pracy w obliczu kryzysu uchodźczego.
  2. Praca i biznes w Polsce i na Ukrainie – podobieństwa i różnice.
  3. Wsparcie dla pracownika i przedsiębiorcy.

Kursy zostały przygotowane przez osoby posiadające wiedzę w określonej dziedzinie oraz zawierają podstawowe informacje, które pozwolą się Państwu odnaleźć bądź ułatwią funkcjonowanie w Polsce. Kursy pozwolą Państwu podnieść swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne oraz będą sprzyjać – mamy nadzieje – Państwa aktywizacji zawodowej w Polsce. Celem kursów jest wsparcie cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce na rynku pracy.