Formy zatrudnienia w prawie ukraińskim i polskim.

O kursie

Kurs "Formy zatrudnienia w prawie ukraińskim i polskim" obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. Formy zatrudnienia w prawie polskim.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  4. Inne sposoby świadczenia pracy. Czy praca zdalna w polskim prawie jest możliwa?
  5. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce?

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen