Legalizacja pobytu uchodźcy w Polsce w kontekście podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.

O kursie

Kurs "Legalizacja pobytu uchodźcy w Polsce w kontekście podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej." wprowadza Uczestnika w taką tematykę jak:

  1. Prawo do wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy.
  2. Rejestracja obywatela Ukrainy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
  3. Uznawanie kwalifikacji akademickich i zawodowych uzyskanych w Ukrainie.
  4. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w jednostkach samorządowych i urzędach państwowych, szkołach wyższych oraz w służbie zdrowia.
  5. Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Ukrainy.
  6. formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen