Ochrona praw pracowniczych na Ukrainie i w Polsce.

O kursie

Kurs „Ochrona praw pracowniczych na Ukrainie i w Polsce” przybliży Uczestnikom tematykę związaną z ochroną praw pracowniczych i obejmie takie zagadnienia jak:

  1. Ważne zasady prawa pracy w Polsce.
  2. Czas pracy w świetle postanowień kodeksu pracy.
  3. Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę w kodeksie pracy – charakterystyka.
  4. Urlop wypoczynkowy w kodeksie pracy - charakterystyka.
  5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  6. Zakaz dyskryminacji w prawie pracy.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen