Status obywatela, pracownika i przedsiębiorcy z Ukrainy po zmianach prawnych dokonanych w związku z kryzysem uchodźczym.

O kursie

Kurs "Status obywatela, pracownika i przedsiębiorcy z Ukrainy po zmianach prawnych dokonanych w związku z kryzysem uchodźczym" obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. Legalność pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP.
  2. Karta Polaka.
  3. Tymczasowa ochrona w krajach Uni Europejskiej.
  4. Ochrona międzynarodowa.
  5. Pomoc o charakterze socjalnym.
  6. Pracownik i przedsiębiorca a prawo polskie.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen