System zabezpieczenia społecznego w Polsce z perspektywy uchodźcy

O kursie

Kurs „System zabezpieczenia społecznego w Polsce z perspektywy uchodźcy” obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. Polski system zabezpieczenia społecznego, podstawowe informacje.
  2. PESEL – jak uzyskać i do czego mnie uprawnia?
  3. Polski system emerytalny – podstawowe informacje.
  4. Polski system służby zdrowia – podstawowe informacje.
  5. Świadczenia rodzinne i wsparcie materialne dla rodzin w polskim systemie pomocy społecznej.
  6. Dostęp do świadczeń uzyskanych na Ukrainie.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen