Uchodźca jako pracownik – wsparcie wobec wyzwań kulturowych i psychologicznych.

O kursie

Kurs „Uchodźca jako pracownik – wsparcie wobec wyzwań kulturowych i psychologicznych” to kurs, który swoim zakresem obejmują takie zagadnienia jak:

  1. Równe traktowanie fundamentem integracji.
  2. Bariery językowe i komunikacyjne.
  3. Wsparcie poza miejscem pracy jako element integracji pracownika.
  4. Przykład idzie z góry czyli rola szefa we właściwym budowaniu zespołu.
  5. Różnice kulturowe – unikać, udawać, że ich nie ma czy może rozmawiać?
  6. Wsparcie psychologiczne – o czym warto wiedzieć?

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen