Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji uzyskanych na Ukrainie – krok po kroku.

O kursie

Kurs „Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji uzyskanych na Ukrainie – krok po kroku” obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. System kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w Polsce i na Ukrainie – różnice i podobieństwa.
  2. W jaki sposób potwierdzić w Polsce dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły.
  3. W jaki sposób potwierdzić w Polsce kwalifikacje zawodowe.
  4. Potwierdzenie kwalifikacji językowych.
  5. Zawody medyczne a potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.
  6. Potwierdzenie kwalifikacji i wykształcenia w Polsce, a możliwość pracy na rynku unijnym.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen