Wpływ kryzysu uchodźczego na polski rynek - szanse i wyzwania dla obywateli Ukrainy

O kursie

Kurs "Wpływ kryzysu uchodźczeo na polski rynek - szanse i wyzwania dla obywateli Ukrainy" jest odpowiedzią na sytuację w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Kurs ten wprowadza w taką tematykę jak:

  1. Zmian na rynku pracy pod wpływem kryzysu uchodźczego.
  2. Aktualnych potrzeb obywateli Ukrainy - gdzie mogą szukać pomocy.
  3. Możliwości rozwoju zawodowoego w Polsce przez obywateli Ukrainy.
  4. Przepisów prawa istotnych z punktu widzenia obywateli Ukrainy poszukujących pracy.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen