Zasady BHP na Ukrainie i w Polsce.

O kursie

Kurs „Zasady BHP na Ukrainie i w Polsce” obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. Obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  2. Obowiązki pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  3. Obowiązkowe badania lekarskie dla pracowników..
  4. Wypadki przy pracy i w drodze do pracy. Choroby zawodowe.
  5. Odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen