System podatkowy i system ubezpieczeń społecznych na Ukrainie i w Polsce.

O kursie

Kurs „System podatkowy i system ubezpieczeń społecznych na Ukrainie i w Polsce” to kurs, który nakreśla ogólne zagadnienia związane z powyższą tematyką oraz obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. Podatek dochodowy w Polsce dla obywateli Ukrainy.
  2. Kwestia podwójnego opodatkowania w Polsce i na Ukrainie.
  3. Świadczenia oraz zwolnienia podatkowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce.
  4. Charakterystyka polskiego powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.
  5. Ubezpieczenia społeczne, a wykonywanie działalności gospodarczej lub świadczenie pracy w Polsce przez obywatela Ukrainy.

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen